Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, nespomalí – je čas.  Je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Avšak veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale charaktere a vo výsledkoch práce. Šťastie človeka nespočíva iba v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť času nie je v tom, koľko toho človek vie, ale v tom, ako vie svoju múdrosť odovzdávať iným.  V živote človeka nastanú chvíle, keď sa zastaví a začína spomínať na chvíle šťastné, i tie menej radostné. Dobré slovo je hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie  rany, ktorým sa človek nevyhne. Niekedy stačí práve slovo, vyrieknuté potichu alebo nahlas – ale s láskou. Mesto Rožňava si svojich dôchodcov vysoko váži, s úctou a vďačnosťou hľadí na ich šediny ktoré skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Dôchodcov si primátor mesta Pavol Burdiga váži nielen v mesiaci október, ale aktívne sa zúčastňuje aj na iných rôznych kultúrnych, spoločenských i športových  aktivitách. Keďže október je ale mesiacom úcty k starším, zamestnanci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu dňa 23.10.2018 pripravili pre dôchodcov kultúrno spoločenské posedenie s bohatým kultúrnym program. Radosť svojim vystúpením urobili deti zo základných škôl a Základnej umeleckej školy v Rožňave. Čerešničkou bolo vystúpenie „Pavelčákovcov“, ktorí rozospievali a roztancovali všetkých až do večera.  Nadmieru spokojní dôchodcovia odchádzali domov s darčekom vyrobeným detičkami a ružičkou od primátora mesta.

Z celého srdca želáme našim seniorom veľa zdravia, nech sú ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji a láske nech si užívajú život v kruhu svojich najbližších.

Zdroj: http://www.roznava.sk/oktober—mesiac-ucty-k-starsim-prijatie-dochodcov-primatorom-mesta

 

Inzercia

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť