V rámci činnosti Školy podporujúcej zdravie sa na našej škole realizoval Týždeň zdravia v termíne od 25. 3 do 30. 3. 2019.
Počas tohto týždňa prebiehali rôzne aktivity, besedy, prezentácie a súťaže zamerané na zmenu postoja žiakov k vlastnému zdraviu a propagáciu zdravého životného štýlu. Dôraz sa kládol na dodržiavanie správnych stravovacích návykov, riešili sa otázky týkajúce sa problémov rýchleho občerstvenia, ďalej sa realizovali preventívne aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislosti a preventívne aktivity zamerané na prevenciu nelátkových závislosti – prevenciu kyberšikanovania v spolupráci s CPPPaP,  Mestskou políciou
a Červeného kríža v Rožňave. Zároveň sa pozornosť upriamila aj na zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov v podobe zumby, maratónskeho behu, volejbalového a futbalového turnaja na 2. stupni a turnaja vo vybíjanej na 1. stupni. Žiaci III.B dopoludnia a VII. oddelenia popoludní sa zapojili do projektu Pestrá strava bez zbytočnej chémie a pod vedením koordinátorky tohto projektu na Slovensku a zároveň výživovej poradkyne Ing. Miriam Varšovej si pripravovali v skupinách zdravé farebné desiaty. Aj počas Dňa zdravia si žiaci na 1. stupni mohli pripraviť rôzne  šaláty a nátierky, zdravé desiaty a  absolvovali prekážkovú dráhu v malej telocvični. Posledný deň si žiaci 2. stupňa porovnali svoje kuchárske schopnosti v súťaži Moja trieda varí lepšie ako tvoja. Všetky pripravené pokrmy boli krásne, chutné ale hlavne zdravé.

 

info:
PaedDr. Erika Fábiánová
riaditeľka ZŠ, Pionierov 1
04801 Rožňava
mail: pionierka.zs@gmail.com
web: www.zspionierka.edupage.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia