Základná škola Zlatá 2


Voľné pracovné miesta

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Informácia o voľnom  pracovnom  mieste  na základe § 11a odst.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 317/2009  Z. z.  o pedagogických  zamestnancoch  a odborných zamestnancoch.

 Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2019 do – zastupovanie počas materskej dovolenky  

 Pozícia: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete  matematika

 

Názov
zamestnávateľa
Základná škola Zlatá 2 Rožňava
Adresa
Zlatá 2
048 01 Rožňava
Kontakt
058/7883000, 0904209999
Kategória a podkategória  pedagogických  zamestnancov

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v znaní neskorších predpisov
Kvalifikačné predpoklady vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa- pedagogický smer s aprobáciou matematika
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • motivačný list
  • súhlas na použitie  osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – až pred nástupom do zamestnania
  • zdravotná a duševná spôsobilosť potvrdená lekárom – až pred nástupom do zamestnania
  • ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky v súvislosti

miesto je obsadzované na dobu určitú – od 1.9.2019do – zastupovanie počas materskej dovolenky  s možnosťou predĺženia pracovného pomeru

kombinácia s inými predmetmi vítaná

 Požadované doklady je potrebné zaslať e- mailom, poštou, prípadne doručiť  osobne  najneskôr do 30.6.2019  na riaditeľstvo školy. 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia