Vážení občania,

na základe návrhu Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky mesto Rožňava vyzýva občanov, organizácie a inštitúcie. na predkladanie návrhov na ,,Osobnosť roka 2020“. Cieľom tejto výzvy je predstaviť verejnosti známu vybranú osobnosť, ktorá sa narodila, žila alebo pôsobila v Rožňave. Špecifickým cieľom je pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta späté s vybranou osobnosťou, dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti a to prostredníctvom rôznych kultúrnych podujatí v Rožňave. Predložené návrhy budú prerokované v Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky v septembrovom zasadnutí.

 

Vyzývame preto občanov, organizácie a inštitúcie, aby predložili písomne svoje návrhy:

,,Osobnosť roka 2020“ spolu s krátkym odôvodnením

 

Návrhy môžete posielať najneskôr do 30.júla 2019

poštou na adresu:

Mestský úrad

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Šafáriková 29

048 01 Rožňava

osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

e-mailom – lucia.kerekesova@roznava.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť