VÝZVA PRE OBČANOV MESTA ROŽŇAVA, FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA


 

 

Mesto Rožňava vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby sa zúčastnili na tvorbe rozpočtu mesta na rok 2020- 2022.
Námety, návrhy a požiadavky  môžete predložiť písomne alebo ústne podľa zverejneného schváleného rozpočtového harmonogramu do konca augusta 2019 na mailovej adrese:klara.leskovjanska@roznava.sk alebo osobne u Ing. Leskovjanskej K. na IV. poschodí, č. dverí 405.

Rožňava, 29. 7. 2019Ing. Klára Leskovjanská –  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad

Publikované: 29.07.2019 10:15 hod.

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť