Miestna občianska poriadková služba

Mestskej polícii v Rožňave od 1.7.2019 pomáha dohliadať nad poriadkom v meste aj
„Miestna občianska poriadková služba“ – tzv. „Rómska hliadka“. Hliadka bola zriadená
s finančnou podporou projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a
realizovaného prostredníctvom MV SR z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom je
zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných
rómskych komunít, predovšetkým Rómov. Činnosť tejto hliadky je v Rožňave koordinovaná
mestskou políciou v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ a je
prioritne zameraná na zisťovanie protiprávneho a protispoločenského konania medzi osobami
z marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom, ochranu maloletých a
mladistvých, podporu dochádzky do školy u maloletých osôb a znečisťovanie životného
prostredia.

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia