RETROsvet v múzeu – letné múzejno-pedagogické dni pre deti

V Baníckom múzeu v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, sa v dňoch 8. – 12.júla 2019 uskutočnila starostlivo pripravená detská múzejno-pedagogická aktivita RETROsvet v múzeu, v rámci ktorej sme sa zamerali na život v meste a regióne v 60. – 80. rokoch minulého storočia.

Táborovej aktivite predchádzala RETROvýstava v Galérii Baníckeho múzea, ktorá v podobnom duchu otvorila svoju bránu ešte koncom mája.

Naša 5-dňová aktivita bola každý deň špecifická a tematicky zameraná, čomu bol prispôsobený aj program jednotlivých dní. Na aktivitách sa zúčastnilo 20 detí z Rožňavy a okolia.

Prvý deň  bol venovaný dobovej architektúre a umeniu. Absolvovali sme prehliadku mesta Rožňava. Po prehliadke mesta sme výtvarne spracovali našu architektonickú potulku. Vyrobili sme si mozaiku.

Druhý deň bol orientovaný oblasti, ktorá zásadne určovala priemysel danej doby na Gemeri- baníctvu. Navštívili sme Rožňava Baňu, niekdajšie centrum železorudného baníctva, kde sídlilo aj riaditeľstvo. Prezreli sme si pozostatky budov závodu a zahrali sme sa na permoníkov. Po obede sme v Zážitkovom centre SENTINEL pokračovali hrami so stavebnicou a vyrábali sme si lampášiky.

Tretí deň sa odohrával v Galérii Baníckeho múzea, priamo v priestoroch RETROvýstavy. Absolvovali sme prezentáciu odievania 60. – 80. rokov minulého storočia, naučili sme sa pesničky s Robom Šimkom z detstva našich starých rodičov, vyrobili sme si dobové a súčasné odznaky, batikovali tričká a nakoniec sme si aj zatancovali. Zároveň sme napísali a poslali poštou domov rodičom.

Štvrtý deň sme trocha cestovali; v rámci pátrania za zašlou kultúrou baníkov sme navštívili kino Stachanov na Železníku – národnú kultúrnu pamiatku. V kine sme si premietli dobové kreslené detské filmy, a od pána Beneho s manželkou sme si zábavnou formou vypočuli históriu kina Stachanov a spoznali sme okolie Železníka.

Piaty deň sme sa sústredili na stravovanie a stravovacie zvyklosti 60. – 80. rokoch, našili sme si ozdoby na zástery, vyrobili sme si kľúčenky s technikou makramé.

Deti prežívali tento bohatý program s veľkým záujmom, svoje zážitky si priebežne poznačili do svojich zápisníkov/denníkov.

Týmito aktivitami sme chceli upriamiť detskú pozornosť na nedávnu minulosť a spôsob života svojich rodičov a prarodičov, ktorá má svoje viditeľné stopy aj v našom meste a regióne. Je dôležité, aby sa nezabudlo ani na túto dobu, ktorú by rôznorodo vnímali aj naše deti, keďže pre nich to je už takisto história.

Bol to skutočný zážitok aj pre náš múzejný tím, v ktorom výborne pracovali J. Neubauerová, I. Liptáková, J. Kelemenová, G. Badin spolu s dobrovoľnými pomocníčkami Sarah Gembickou a Evičkou Línerovou. Zároveň ďakujeme za spoluprácu Občianskemu združeniu Vesna a Občianskemu združeniu Skryté poklady Slovenska.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Gabriella Badin, zodpovedná osoba za projekt RETROsvet v múzeu

Banícke múzeum v Rožňave

 

Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť