Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlásilo v tomto roku pri príležitosti 120. výročia založenia múzea výtvarnú súťaž pod názvom Banícke múzeum očami detí. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ. Súťažili v štyroch kategóriách, v rámci ktorých mohli poslať svoje výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte až do veľkosti A2. Vítané boli aj priestorové kompozície. Témou súťaže bolo výtvarné znázornenie budov, expozícií, zbierkových predmetov, zážitkových podujatí a aktivít súvisiacich s Baníckym múzeom v Rožňave.

Do súťaže bolo zapojených vyše 130 výtvarných prác od jednotlivcov a 2 kolektívne práce z okolitých základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročného gymnázia. Porota nemala ľahkú úlohu, pretože všetky maľby, kresby, koláže, a iné, boli starostlivo vypracované, kompozične premyslené a farebne doladené.

Súťaž prebehla od 20. septembra do 15. novembra 2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decembra 2022 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave za účasti riaditeľa múzea Mgr. Pavla Lackaniča, poroty PaedDr. Gabriely Görgeyovej, Anny Lachovej, Mgr. Gabrielly Badin, súťažiacich detí a ich vyučujúcich. Na autorky a autorov víťazných prác čakali okrem diplomov aj pekné darčeky.

Víťazné práce spolu s ostatnými zaslanými výtvarnými prácami sú aktuálne prezentované vo výstavnej miestnosti Galérie Baníckeho múzea. Výstava potrvá do 28. februára 2023.

 

Poradie víťazných prác:

Cena poroty

 • Johanna Tóthová

Škola – Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Bohuslava Jungová

 • Eva Maková

Škola – Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Karolína Róth Bodnárová

 

 1. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
 2. miesto
 • Attila Munkáči

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Csilla Kláriková

 1. miesto
 • Gabriela Kornhauserová

Škola – Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Silvia Jochman

 • Antónia Beniková

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas

 • Zoya Pogányová

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas

 

 1. miesto
 • Vivien Szendi

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas

 • Alexandra Örvös

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus

 • Alexandra Pertlová

Škola – Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, Partizánske

Meno vyučujúceho: Mgr. Eva Gašparová

 

 1. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
 2. miesto
 • Tamás Keszi

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus

 • Romana Szitaiová

Škola – Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková

 1. miesto
 • Sára Kuchtová

Škola – Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava

Meno vyučujúceho: PaedDr. Gabriela Görgeyová

 • Patrícia Gáborová

Škola – Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková

 • Kiara Harhovská

Škola – Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Bohuslava Jungová

 

 1. miesto
 • Michaela Pilátová

Škola – Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Karolína Róth Bodnárová

 • Kristína Grulyóová

Škola – Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Monika Domiková

 • Rastislav Stehlo

Škola – Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Beatrix Trojanová

III. kategória – základné umelecké školy – 0. – 4. ročník ZŠ

 1. miesto
 • Emese Zajdóová

Škola – Súkromná základná umelecká škola JAS, Rožňava

Meno vyučujúceho: Mgr. Alíz Farkas

 

 1. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
 2. miesto
 • Sofia Lászlóová

Škola – Základná umelecká škola, Dobšiná

Meno vyučujúceho: Mgr. art. Anna Hutníková

 

 1. miesto
 • Zuzana Šimková

Škola – Základná umelecká škola, Rožňava

Meno vyučujúceho: Lea Kún Mosná

 

 1. miesto
 • Lara Kiššová

Škola – Základná umelecká škola, Rožňava

Meno vyučujúceho: Lea Kún Mosná

 

Ocenenie kolektívu

 • Školský klub detí – III. oddelenie

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Meno vyučujúceho: PaedDr. Irén Ambrus

 • Školský klub detí

Škola – ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským – Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Mená vyučujúcich: PaedDr. Irén Ambrus, Žofia Gazdíková

 

Pamätný list       

 • Základná škola s materskou školou Brzotín

Meno vyučujúceho: Mgr. Dagmar Sasáková

 

Ďakujeme všetkým deťom a ich pedagógom za krásne výtvarné práce, čím zveľadili náš jubilejný rok a prajeme im naďalej veľa pracovných úspechov.

 

Gabriella Badin, Banícke múzeum v Rožňave


Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť