Využite originálnu možnosť vyjadriť sa k verejným priestorom Rožňavy.

Vyznačte na mape Rožňavy konkrétne miesta podľa 10 otázok.

Spoločne tak získame informácie o tom, ako sa cítime v našom meste a ktoré miesta nášho mesta sú kvalitné, resp. ktoré potrebujeme zlepšiť.

Ďalším krokom bude posunutie výsledkov Mestskému zastupiteľstvu a vedeniu samosprávy, pre ktorých budú jedným z podkladov pre ich rozhodovanie.

Zároveň tieto informácie využijeme v projekte Participatívny rozpočet pre Rožňavu pre aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli skvalitňovať verejné priestory mesta.

Čo je to „pocitová mapa“?

Pocitová mapa je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Ide o prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru.

Pocitové mapy tak vytvárajú jeden z podporných podkladov pre plánovanie investičných akcií, vytváranie koncepcií dopravy, či zelene.

Viac informácií tu.

Chcem sa do toho pustiť

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť