Naše občianske združenie Otvor dvor prichádza s projektom majúcom za cieľ motivovať Rožňavčanov a Rožňavčanky k aktivizovaniu sa vo verejnom priestore mesta. Keďže táto aktivizácia môže mať rôzne podoby, ponúkame viaceré formy podpory.

 

Prvou z nich je vytvorenie co-workingového centra, teda zdieľaných kancelárskych priestorov v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor, ktoré už tretí rok funguje na Námestí baníkov. Tieto priestory bude možné využívať napríklad na plánovanie a organizovanie projektov v rámci Participatívneho rozpočtu pre Rožňavu, na organizovanie seminárov, prednášok a workshopov, ale aj ako pracovný priestor pre individuálnych záujemcov. K dispozícii bude technické zázemie, uzamykateľné skrinky i kuchynský kútik. Predpokladaný termín otvorenia je koniec októbra 2019.

 

Druhou formou podpory je sieťovanie aktívnych jednotlivcov, občianskych združení, neziskových organizácií alebo nadácií v meste a regióne s cieľom vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností, know-how, ale aj vytváranie nových aktivít a iniciatív vo verejnom priestore. Súčasťou sieťovania subjektov aktívneho občianstva bude aj zmapovanie stavu tretieho sektoru v meste v regióne s dôrazom na ich portfólio a potreby. S cieľom posunúť úroveň diskusie budeme na jeseň hostiť nášho nórskeho partnera z organizácie Bjerkaker Learning Lab, ktorý nám sprostredkuje skúsenosti s prácou v treťom sektore v jeho domovskej krajine.

 

Nepriamou formou motivovania k aktívnemu občianstvu je naša aktuálna aktivita s názvom Pocitové mapy. Ide o on-line komunikačno-informačný nástroj, ktorým chceme získať informácie od Rožňavčaniek a Rožňavčanov o tom, ako sa cítia vo svojom meste. Týmto spôsobom sa napríklad dozvieme, ktoré miesta sú podľa nich príjemné, bezpečné, s kvalitnou zeleňou, priaznivé pre pohyb pešo alebo na bicykli, alebo naopak. Súbor piatich dvojíc otázok (pozitívna/negatívna) nám umožní získať prvotné informácie o stave verejného priestoru v meste z pohľadu jeho užívateľov. Ďalšie využitie výsledkov pocitových máp môže slúžiť ako významný odkaz pre poslancov a vedenie mesta, na ktoré časti Rožňavy sa majú zamerať. Inou formou využitia je spomínaný Participatívny rozpočet pre Rožňavu, v rámci ktorého môžu aktívne skupiny ľudí či združenia skvalitniť konkrétny verejný priestor, ktorý je podľa výsledkov pocitových máp zanedbaný.

 

Budeme veľmi radi, keď si nájdete niekoľko minút na Pocitové mapy a vyznačíte v nich miesta, ktoré sú pre vás v Rožňave dôležité.

 

Link na pocitové mapy: https://www.pocitovamapa.sk/roznava-2019/

 

Projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie podporil Active Citizens Fund – Slovakia. Tento fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021, ktorým sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

 

 

Naše občianske združenie Otvor dvor získalo do dlhodobého prenájmu mestskú budovu bývalého františkánskeho kláštora na Námestí baníkov (vedľa Kostola sv. Anny a Galérie Baníckeho múzea), ktorú postupne pretvárame do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia