Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vybuduje v areáli Zážitkového centra Sentinel Geologickú bádateľňu a doplní Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera.

Cieľom bádateľne je zlepšiť kvalitu služieb a posilniť regionálny turizmus na území Košického samosprávneho kraja v oblasti spoznávania montánnej histórie regiónu Gemer z pohľadu mladých ľudí, ktorí v regióne trvalo žijú alebo ním z rôznych dôvodov prechádzajú. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, pre ktorých bude prispôsobená aj odborná náročnosť a aktivity múzejnej pedagogiky v novovytvorenej bádateľni.

Projekt si dáva za úlohu vytvoriť na nádvorí areálu interaktívnu Geologickú bádateľňu a doplniť Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera o exteriérovú časť – prezentáciu výrobkov gemerských železiarní a zlievarní, čím sa vytvorí zaujímavý nový produkt Baníckeho múzea v Rožňave. Dve obsahovo a účelovo úzko prepojené časti projektu umiestnené v exteriéri, aj vzhľadom na použitie nových trendov prezentácie, pritiahnu domáceho aj zahraničného návštevníka, dokonca aj takého, ktorý už múzeum navštívil a využíval jeho služby“, uviedol na margo projektu riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Pavol Lackanič.

Realizácia Geologickej bádateľne je už v plnom prúde a do konca tohto mesiaca je plánované aj dokončenie projektu. Slávnostné otvorenie Geologickej bádateľne sa uskutoční dňa 28. novembra 2019 v Zážitkovom centre SENTINEL za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.

„Geologická bádateľňa je jedným zo šiestich projektov realizovaných z výzvy  Terra Incognita v rámci programu Tradície inšpirujú inovácie. Z tejto výzvy podporil Košický samosprávny kraj projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej  výške takmer 100 000 eur. Projekt v Rožňave vynikajúco dopĺňa aktivity, ktoré pripomínajú banícku tradíciu na Gemeri a Spiši moderným spôsobom, aby bola atraktívna aj pre mladšie generácie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

 


kontakt:
Róbert Šimko – manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
+421 940 108 384
info@banmuz.sk
www.banmuz.sk

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť