Mestské lesy Rožňava, s.r.o

Rožňava – Huta 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ   VEREJNÚ   SÚŤAŽ

 

na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť na rok 2020 ) v mieste sídla Msl – Rožňava, 

Rožňava-Huta 2243

 

 

  1. Predmet činnosti:

 

Ťažba , približovanie a manipulácia  dreva na lokalite : peň – odvozné miesto.

 

 

  1.   Doba výkonu :

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od : 7. 1. 2020 do : 30.11.2020.

 

 

  1. Podmienky súťaže :

 

Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MÚ v Rožňave

a na www.msl-rv.sk

 

 

 

 

 

Dňa 25.11.2019

 

 

 

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia