Mesto Rožňava

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na služby poskytované Turistickým informačným centrom Rožňava a nájom nebytových priestorov Turistického informačného centra Rožňava, nachádzajúcich sa na Námestí baníkov 32 s výmerou 53,57 m². Ponúknutá výška nájomného nemôže byť nižšia ako 2 260,65 eur/rok

Ponuky musia byť odovzdané do podateľne MsÚ v Rožňave tak, aby ich prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 11. 12. 2019 o 11.30 hod. Bližšie informácie sú uverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na stránke www.roznava.sk. Tel. č. 058/7773246, 7773243.

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť