Mesto Rožňava

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na služby poskytované Turistickým informačným centrom Rožňava a nájom nebytových priestorov Turistického informačného centra Rožňava, nachádzajúcich sa na Námestí baníkov 32 s výmerou 53,57 m². Ponúknutá výška nájomného nemôže byť nižšia ako 2 260,65 eur/rok

Ponuky musia byť odovzdané do podateľne MsÚ v Rožňave tak, aby ich prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 11. 12. 2019 o 11.30 hod. Bližšie informácie sú uverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na stránke www.roznava.sk. Tel. č. 058/7773246, 7773243.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia