19.decembra 2019 sa mi pod ladnými oblúkmi klasicistického Kostola evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave opäť splnil sen – ADVENTNÝ KONCERT 2019 a to je tá najkrajšia odmena za všetko moje snaženie. Znovu sa rozozneli tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov.      

Od ostatného koncertu pod názvom Vianočný koncert v roku 2008 ostalo vo vianočnom očakávaní, čím vlastne Advent je, prázdne miesto. Chýbalo jedno podujatie, ktoré malo svoju tradíciu a vysokú umeleckú úroveň. Záujem milovníkov hudby neutíchal, a tak si Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe zaradilo do svojho kalendára aktivít pokračovanie v tradícii podujatia, a v roku 2017 sme v ňom pokračovali už pod názvom  „ Adventný koncert 2017“. A od toho roku pokračujeme v tejto tradícii, takže v tomto roku sa vlastne konal  15. Adventný koncert.

Hlavným organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave v spolupráci mestom Rožňava, pod záštitou primátora mesta Rožňava  pána Michala Domika,  ZUŠ Rožňava,  Gymnázia  P.J.Šafárika v Rožňave, a MŠ/Spojená škola J.A. Komenského v Rožňave. Vianočnú atmosféru umocňovali vystúpenia študentov a deti z rožňavských materských škôl, ako   aj hostia z partnerských miest  Rožňavy.

Režisérkou a hybnou silou celého podujatia bola Eva Kardošová, Okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, predsedníčka občianskeho združenia, profesionálna dirigentka, ktorej sa celý profesijný život niesol a nesie v znamení prezentácie hudobného umenia, predovšetkým zborového spevu, ako aj výchove detí a mládeže k tejto oblasti kultúry.

Za úspešný priebeh adventného koncertu patrí naše poďakovanie pánovi primátorovi Michalovi Domikovi za jeho  nezištnú, obetavú pomoc, pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave  na čele s  korepetítorkou  Máriou Csobádyovou.

V programe Adventného koncertu 2019 boli vybrané diela známych skladateľov s vianočnou tematikou, ktoré zazneli  v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave, v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Strednou zdravotníckou školou, Vokálnej skupiny 4G, ako aj  detí z Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského ako aj speváckych zborov z partnerských miest  Rožňavy – Českého Těšína, Szerencsu  a poľského Cieszyna.

Svojím nádherným spevom prispeli sólisti Marietta Roxerová , Stanislav Ďurský zo ZUŠ Rožňava,  Nicolet Gubala, Anna Baffy z Gymnázia P.J.Šafárika Rožňava, Dávid Horváth z Konzervatória Košice, vokálnej skupiny 4G z Rožňavy pod vedením Ivana Nemčoka,  Nikoleta Kissová z Obchodnej akadémie Rožňava .

K zborovému spevu sa pripojila aj inštrumentálna hudba v podaní hudobníkov: Mária Csobádyová, Milan Varga  – klavír, Edmund Garbar – husle, Dionýz  Máté , Peter Henriczi – gitara, Alexander Kovtun – trúbka a Bakos Orbán Attila  Gymnázia P.J.Šafárika Rožňava – bicie.

Hovoreným slovom sprevádzali: dirigentka Eva Kardošová, okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave,  Monika Kerekešová  riaditeľka Základnej umeleckej školy Ľubica Olejárová  evanjelická farárka, študentky Gymnázia  v Rožňave –  Jennifer Homolyová a  Orsolya Gyenes.

Na príprave programu sa okrem režisérky – dirigentky  Evy Kardošovej podieľala  korepetítorka  Mária Csobádyová, zo ZUŠ v Rožňave.v neposlednom rade našmu hosťovi Ropkovi Šimkovi zo skupiny Massriot
Poďakovanie patrí technikom za dokonalé ozvučenie .

Za skvelý patrí zážitok poďakovanie  vzácnemu  hosťovi  koncertu  Ropkovi  Šimkovi  zo skupiny Massriot, ktorý slovami vianočnej piesne vyslovil skutočné vianočné prianie: dajte mi pod stromček čo sa nemusí, lásku, čo nás bude hriať celý rok pri srdci…

Adventný koncert 2019 v Rožňave  bol  ako aj doteraz dominantným podujatím očakávania  najkrajšieho  sviatku roka – VIANOC. Všetkým návštevníkom koncertu a podporovateľom úprimne ďakujem za nevšedný a vzácny adventný večer

Podujatie podporili: Mesto Rožňava,  miestne firmy a podnikatelia.

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Eva Kardošová

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť