Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zakúpilo a inštalovalo nový systém v roku 2019 v rámci projektu Radšej visieť než ležať! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Banícke múzeum patrí medzi kultúrne inštitúcie nášho kraja, ktoré pravidelne pripravujú a realizujú kvalitné a inovatívne aktivity pre svojich návštevníkov. Dôkazom toho je aj sprístupnenie novej vonkajšej expozície Geologickej bádateľne, ktorú sme otvorili na konci minulého roka. Múzejnícka práca zahŕňa aj ochranu zbierkového fondu a preto sa veľmi teším, že aj v tejto oblasti je múzeum aktívne. Verím, že nový systém inštalovaný v depozitári múzea pomôže zvýšiť ochranu predmetov kultúrneho dedičstva regiónu Gemer,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Pre realizáciu tohto projektu sa múzeum rozhodlo najmä z dôvodu nevhodného skladovania výtvarných diel. Novým, moderným, bezpečným a účelným spôsobom uloženia exponátov je práve mobilný závesný rámový systém, ktorý bol vlani inštalovaný do priestorov depozitára. Prínosom projektu je predovšetkým ochrana výtvarných diel pred poškodením a zachovanie trvalej kultúrno-umeleckej hodnoty zbierkových predmetov.

Pred realizáciou projektu prebehla náročná príprava samotných priestorov depozitára, v ktorých boli pôvodne uložené zbierkové predmety iného charakteru. Premiestnenie a revidovanie exponátov prebehlo v mesiaci november. Začiatkom decembra sa vo vlastnej réžií priestor depozitára najprv vymaľoval a upratal a následne prebehla montáž podlahy pre mobilné závesné rámy. Až po týchto prípravách bolo možné v nasledujúcich dňoch zrealizovať samotnú montáž mobilného závesného rámového systému. Na začiatku roka 2020 sa zrealizuje premiestnenie a uloženie okolo 1400 výtvarných diel do nových priestorov – už za využitia nových úložných systémov. Vďaka novému systému bude potrebných oveľa menej konzervátorských a reštaurátorských zásahov a návštevník si bude môcť v rámci prezentačných aktivít pozrieť originálne diela. Nový systém je zároveň prehľadnejší a zvyšuje bezpečnosť zamestnancov múzea pri manipulácii so zbierkami. Uložené zbierkové predmety môžu návštevníci múzea vidieť v rámci múzejno-prezentačných aktivít, ako sú tematické výstavy, expozície či podujatia.

Fond na podporu umenia na realizáciu projektu schválil čiastku vo výške 25 000 eur, spolufinancovanie zo strany múzea tvorilo približne 5 400 eur.


Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia