Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa aj Metská polícia Rožňava podieľa na
opatreniach smerujúcich k zabráneniu šírenia koronavírusu na území mesta. Zintenzívnili sme
hliadkovú činnosť a prioritne dohliadame na dodržiavanie vydaných ochranných opatrení, ako
je napr. uzatvorenie maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby
okrem určených výnimiek, vydaných karanténnych opatrení a zákaz prevádzkovania
taxislužby okrem dovozu tovaru. Súhrn všetkých vydaných opatrení občania nájdu v tomto
odkaze: https://www.korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-nudzoveho-stavu/ . Počas
hliadkovania upozorňujeme obyvateľov na najdôležitejšie preventívne opatrenia ako predísť
tejto nákaze a to najmä vyhýbaním sa miestam s vyššou koncentráciou osôb, udržiavaním
bezpečnostnej vzdialenosti medzi osobami, dodržiavaním osobnej hygieny a najmä
používaním ochranných rúšok. V týchto dňoch mestskí policajti v kombinácii s miestnou
občianskou poriadkovou službou zabezpečujú verejný poriadok a dodržanie
protiepidemiologických opatrení počas vyplácania sociálnych dávok pri pobočkách
Slovenskej pošty a v budove mestského úradu. V spolupráci s Odborom sociálnych vecí
a bytovej politike tiež rozdávame ochranné rúška osamelým starým ľuďom a rizikovým
skupinám obyvateľstva. Dôsledné dodržiavanie vydaných opatrení je skutočne dôležité
a preto by som chcel vyzvať našich obyvateľov, aby sa na verejnosti pohybovali iba
v nevyhnutnej miere a len s ochranným rúškom, ale tiež aj na dodržiavanie všetkých zákazov
a obmedzení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Za nerešpektovanie vydaných
opatrení hrozí sankcia do 1659,-€, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
až do výšky 20 000,-€ a  pri ukladaní sankcií budú správne orgány nekompromisné.

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia