Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
Rožňava – Huta č. 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť na rok 2021 ) v mieste sídla Msl – Rožňava ,
Rožňava – Huta č. 2243

1. Predmet činnosti :

Ťažba , priblyžovanie a manipulácia dreva na lokalite : peň – odvozné miesto .

2. Doba výkonu :

Zmluva sa uzatvára na dobu od : 7.1.2021 do 30.11.2021 .

3. Podmienky súťaže :

Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MˇU v Rožňäave
a na www.msl-rv.sk

 

Dňa : 30.11.2020

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia