Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 

 

P o n u k a

voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.10. 2020

 

     I.     Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.

2.poschodie / kancelária /      –                výmera  16,83 m²

2.poschodie / kancelária /      –                 výmera 16,41 m²

2.poschodie / kancelária /      –                výmera 16,41 m²

 

     II.    Bývalé zdravotnícke potreby / –      Čučmianska Dlhá 15 –   35,72 m2  –

              Priestory bývalej stomatologickej ambulancie                  –    44,39 m2

              Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva

              využitie len na zdravotnícke účely !!! 

 

     III.  Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :

 

– prízemie – kancelárske priestory / bývalé UPC / výmera  68,40 m²

– prízemie – miestn.č.9/kancelária, obchod, služby/  výmera  14,20 m²

– prízemie, obch. priestory, / býv. nov. stánok /         výmera     9,80m²

– prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/    výmera  27,50 m²

– 2.poschodie –   miestn. č. 212 /B kancelária /           výmera  17,11 m²

 

     IV.   TRHOVISKO

 

  • Predajný stánok č. 22 – predajné priestory výmera  8,46 m2

 

 

     V.     REKREAČNÉ ZARIADENIE „ LÚČ“

 

15,80 €/ 4 hod.                      42,10 € / deň

 

 

 

                                                                       PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH

                                                                      riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť