Mestské lesy Rožňava s.r.o.,

Rožňava – Huta č. 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na zhotovenie diela
( prečistky v zmiešaných porastoch na rok 2021 )
v mieste sídla Msl – Rožňava , Rožňava – Huta 2243

Predmet činnosti :

Odstraňovanie tvarovo a druhovo nevyhovujúcich jedincov v
zmiešaných mladinách.

2. Doba výkonu :

Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.7.2021 do 30.11.2021

3. Podmienky súťaže :

Vštky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej
tabuli MÚ v Rožňave a na www.msl-rv.sk

Dňa 4.6.2021

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia