I N Z E R C I A

Technické služby mesta Rožňava – správca nebytových priestorov mesta Rožňava, zverejňujú zámer priameho prenájmu majetku – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove OKC, Šafárikova 20 v Rožňave – kancelária, miestnosť č. 9 o výmere 14,20 m² a časť spol. priestorov o výmere 6,06 m² . Uvedené nebytové priestory sú ponúkané na prenájom pre organizácie poskytujúce sociálne, komunitné a verejnoprospešné služby.

Podrobnejšie informácie na www.roznava.sk a tel. č. 0911 968461 a 0917 167304 – úsek nebytových priestorov.

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť