I N Z E R C I A

Technické služby mesta Rožňava – správca nebytových priestorov mesta Rožňava, zverejňujú zámer priameho prenájmu majetku – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove bývalého Štatistického úradu na Ul. Letná 42 v Rožňave na II. poschodí – kancelárske priestory, miestn. č. 204 o výmere 16,41 m² + 1,50 m² časť toaliet.

Podrobnejšie informácie na www.roznava.sk a tel. č. 0917 167304 – úsek nebytových priestorov.

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť