24. septembra 2021 budú v uliciach slovenských miest a obcí dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka. Organizátori veria, že okrúhly 20. ročník neohrozí pandémia koronavírusu. Napriek tomu, že v mnohých mestách nebudú z preventívnych dôvodov tradičné informačné stánky s bohatým programom, dobrovoľníci budú zbierkovať v plnom nasadení.

 

Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002 a pôvodný organizačný tím ju dokonca pripravil už za dva mesiace. „Know how nám poskytla česká organizácia SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), ktorá realizuje zbierku Bílá pastelka. Prvé ročníky sme podľa ich vzoru organizovali 15. októbra na Deň bielej palice. Už od začiatku bola zbierka realizovaná vo všetkých krajoch. Počas prvého ročníka bolo treba konať naozaj rýchlo, všetko sme museli pripraviť za osem týždňov. Spomínam si, ako jeden z kolegov zapochyboval, či si myslím, že Deň narcisov pripravíme za dva mesiace. Nuž, podarilo sa,“ hovorí Josef Zbranek, prvý koordinátor zbierky a stály funkcionár Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tohto roku zbierka vstúpila do 20. ročníka svojej existencie a celý organizačný tím robí všetko pre to, aby bol úspešný.

 

Ako identifikujete dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka?

 

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

 • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2021
 • logo zbierky a číslo pokladničky
 • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2020-032857QR kód
 • zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

 

Aký je tohtoročný zbierkový predmet?

 

Za finančný dar môže darca získať symbolické poďakovanie, ktorým je drevená pastelka. Na nej sa nachádza nápis www.bielapastelka.sk a ĎAKUJEME! K dispozícii budú pastelky s tuhami rôznych farieb.

 

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

 

 • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
 • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
 • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
 • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
 • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
 • špecializovaným sociálnym poradenstvom

 

Biela pastelka v Košickom kraji


Aj v uliciach miest a obcí Košického kraja môžu darci získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. „Pastelka nie je len naším poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom, že ste pomohli niekomu zmeniť a spestriť život. A to rozhodne nie je málo,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka a hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka 2021.

Obyvatelia Košického kraja sú zvyknutí, že tunajšie Krajské stredisko ÚNSS má informačný stánok a bohatý sprievodný program na Hlavnej ulici. Žiaľ, tohto roku sa z dôvodu neistej pandemickej situácie vedenie krajského strediska rozhodlo informačný stánok i merania zrakových parametrov z bezpečnostných dôvodov nerealizovať. Tunajším médiám bude k dispozícii aj Zuzana Mihályová, vedúca KS ÚNSS Košice (mihalyova@unss.sk, 0905 490 645). Zodpovie otázky týkajúce sa situácie v Košickom kraji – kde sa nachádzajú zbierkové tímy, koľko škôl sa zapojilo do zbierky, ktoré mestá a obce kraja budú zbierkovať a podobne.

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

 

 • 9. 2021 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
 • v priebehu septembra aj v 65 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR
 • alebo online darom prostredníctvom bielapastelka.sk

V prípade ďalších otázok, materiálov a informácií kontaktujte:

 

 

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí nevidiacich a slabozrakých.


Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť