Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 128/2021 zo dňa 04.11.2021 zverejňujú zámer krátkodobej výpožičky nebytového priestoru majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Krátkodobú výpožičku nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, na prízemí – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² pre Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, Bratislava, podľa ustanovenia §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že žiadateľ zriadi konzultačné stredisko v zmysle zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , na dobu určitú – na rok 2022.

 

 

V Rožňave, 19.11.2021

 

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                             Michal D o m i k

riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                                         primátor mesta

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia