Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

P o n u k a

voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.01.2022

  1. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.

    1. poschodie /zasadačka / – výmera 64,98 m²

    1. poschodie / kancelária / – výmera 34,74 m²

2.poschodie / kancelária / – výmera 16,41m²

II. Bývalé zdravotnícke potreby / – Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2 –

využitie len na zdravotnícke účely

Priestory bývalej stomatologickej ambulancie – 44,39 m2

Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva

Využitie len na zdravotnícke účely !!!!

III. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :

– prízemie , kancelárske priestory / bývalé UPC / výmera 68,40 m²

– prízemie, kancelárske, príp. obch. priestory výmera 11,30 m²

– prízemie, obch. priestory, /bývalý novinový stánok / výmera 9,80 m²

– prízemie, obch. priestory, / bývalá pred. odevov / výmera 56,00 m²

– I. poschodie, miest. č. 121, priestory služieb, príp. kancelárske výmera 30,00 m²

 2.poschodie, miestn. č. 211 / kancelária / výmera 17,40 m²

– 2.poschodie – miestn. č. 212 B / kancelária / výmera 17,11 m²

IV. DDaM – Ak. Hronca 9

– 1. poschodie, kancelárske priestory / príp. služby/ výmera 23,85 m2

V. TRHOVISKO

  • Predajný stánok č. 22 – predajné priestory výmera 8,46 m2

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť