Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičky minigolfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave, t. j. majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 159/2021 zo dňa 16.12.2021 zverejňujú zámer bezplatnej výpožičky majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Bezplatnú výpožičku minigolfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave pre Mesto v pohybe OZ, Edelényska 48, 048 01 Rožňava, IČO : 42327555, podľa ustanovenia §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že žiadateľ počas letnej sezóny v mesiacoch júl – august od roku 2022 do roku 2024 bude uvedené športoviská využívať v rozsahu 90 hodín v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. na organizáciu voľnočasových aktivít.

 

 

V Rožňave, 03.01.2022

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                         Michal Domik

riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                            primátor mesta Rožňava

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia