AMFO 2022

Regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie
Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, opäť vyhlasuje regionálne kolo súťaže AMFO. Odborným grantom
a vyhlasovateľom postupovej celoštátnej súťaže amatérskej fotografie je Národné
osvetové centru z poverenia Ministerstva kultúry SR. Súťaž je trojstupňová a pozostáva
z regionálneho, krajského a celoštátneho kola, pričom ukončením každého z kôl je
výstava fotografií úspešných autorov. Jubilejného 50.ročník AMFO 2022 sa môžu už
tradične zúčastniť amatérski fotografi bez obmedzenia veku. Súťaž je rozdelená do troch
vekových skupín, ktoré sa členia do kategórií čiernobielej alebo farebnej fotografie.
Ďalšími kategóriami sú: cykly a seriály a kategória experiment, ktorého základným
zmyslom je hľadanie nových prístupov ku fotografickému médiu. Odporúčaná téma
„Pamäť“ môže amatérskych fotografov motivovať, či inšpirovať ku tvorbe. „Trvalé
zachytenie obrazového záznamu, to je základná definícia fotografie. Vo svojom vnútri si
vytvárame spomienky, zachytávame predstavy a každý z nás má vytvorený skrytý album
svojho života – jedinečný a výnimočný, a aj to je jeden zo spôsobov ako uchopiť
významový potenciál odporúčanej témy na tento rok,“ hovorí Martina Kleinová (GOS).
Hlavným cieľom súťaže AMFO 2022 je rozvíjanie zručností a vedomostí jednotlivcov a
kolektívov v oblasti fotografie, ich umelecký rast pri realizáciách a prezentáciách
umeleckej tvorby. Dôležitou zložkou celej súťaže je rozborový seminár pre autorov, ktorý
vedie odborná porota, ktorá prostredníctvom konštruktívnej kritiky a celkového
hodnotenia fotografií odovzdá autorom cenné informácie, ktoré potom môžu pretaviť do
svojej ďalšej tvorby.
Prvým krokom k účasti na súťaži regionálneho kola AMFO 2022 je registrácia na
webovej stránke www.nocka.sk v sekcii súťaže a prehliadky. Link TU
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ Súťažiaci tam nájdu všetky potrebné
informácie a elektronický formulár na prihlásenie najneskôr do 25. 2. 2022. Fotografie sa
vkladajú len elektronicky ku prihláške. Odborná porota fotografie vyhodnotí, výberom určí
ocenené diela, a tiež tie ktoré budú súčasťou výstavy. Podľa vývoja situácie budú autori
informovaní o ďalšom priebehu súťaže.


Kontaktná osoba: Martina Kleinová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8,
Rožňava martina.kleinova@gos.sk, 0915 884 135, www.gos.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť