Čestné uznanie z medzinárodnej súťaže UNICA pre animovaný film mladých autorov

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
motivuje mladých filmárov k tvorbe realizáciou letnej školy animovanej tvorby ANIMOsCool, ktorá
počas svojich deviatich ročníkov naučila mnoho detí a mladých ľudí procesu výroby animovaného
filmu.

Tento workshop je ralizovaný formou týždňového denného tábora a účastníci každý rok pod
odborným vedením lektorov vytvoria animovaný film. Takto vďaka spoločnému úsiliu vznikol v roku
2020 animovaný film s názvom Tri zlaté ruže. Námetom filmu je legenda o vzniku mesta Rožňava
spracovaná v pôsobivom výtvarnom štýle, ktorý čerpá inšpiráciu z tradičnej techniky modrotlače.
Svojím prevedením získal v roku 2021 pre Košický kraj prvenstvo v celoslovenskej súťaži CINEAMA.
Následne bol film spolu s ďalšími tromi vybratý Národným osvetovým centrom do Slovenskej kolekcie
na 82. kongres a medzinárodný festival neprofesionálnych filmov UNICA, ktorý sa konal 21. – 25.
augusta 2022 vo Švajčiarsku kde získal v konkurencii vyše 100 filmov z 25 krajín Čestné uznanie.
„Už nominácia a prezentácia na UNICA bola pre nás veľkou cťou, o to viac nás príjemne
prekvapila a potešila informácia o udelení Čestného uznania. Pre Rožňavu, Gemer, Košický kraj sme
v tomto ročníku získali ocenenie ako jediní zo Slovenska,” uvádza za GOS autorka projektu Anežka
Kleinová.

Gemerské osvetové stredisko vytvára už 26 rokov podmienky na prezentáciu amatérskej
filmovej tvorby organizáciou krajskej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, ale tiež
prostredníctvom letnej školy animácie. „Hlavným lektorom ANIMOSCool je skúsený výtvarník a
pedagóg Ivan Čepek z Košíc, ktorý k animovanej tvorbe vedie deti a mládež v záujmových
umeleckých krúžkoch celoročne,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná a pokračuje, „pod jeho
vedením vznikajú animované filmy, ktoré získavajú priaznivé ohlasy nielen divákov, ale pravidelne aj
ocenenia odbornej poroty na celoštátnej úrovni filmárskej súťaže CINEAMA. Aj preto ho porota
tohtoročnej krajskej súťaže ocenila mimoriadnou cenou za prínos k rozvoju animovaného filmu v
Košickom kraji.”

Gratulácia patrí lektorom a mladým autorom a poďakovanie za podporu a zázemie na rozvoj
mladých kreatívnych talentov Košickému samosprávnemu kraju a Fondu na podporu umenia.

Link na film: https://youtu.be/T5mREAbbQYw


Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
www.gos.sk

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť