Dňa 6.12. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie okresnej predmetovej komisie učiteľov dejepisu v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Téma prednášky bola: Tajomstvo medovníkového srdca. Zúčastnení učitelia z okresu Rožňava sa oboznámili s tradíciou medovnikárskeho remesla v Rožňave vďaka prednáške Mgr. S. Holečkovej. Pani Mgr. Ľ. Mitrová predstavila a komentovala výstavu Tajomstvo medovníkového srdca. Učitelia bližšie spoznali medovnikárske remeslo a mali možnosť sa zúčastniť kurzu zdobenia medovníkov (viedla ho Ing. D. Lacková), ktoré zabezpečilo Banícke múzeum. Týmto by som sa chcela v mojom mene poďakovať pani Mgr. S. Holečkovej za organizovanie  spomínanej akcie, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas. Už po tretíkrát sa mohli totiž učitelia zísť na zasadnutí predmetovej komisie dejepisu v spolupráci s Baníckym múzeom. Ako vedúca predmetovej komisie učiteľov dejepisu sa nesmierne teším, že takáto spolupráca je a bude aj naďalej pokračovať.

PhDr. Anita Kerekes
Vedúca okresnej  predmetovej komisie učiteľov dejepisu

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť