Fond na podporu umenia podporil v roku 2018 aj tri projekty Baníckeho múzea v Rožňave zamerané na ochranu zbierkových predmetov a budov

Rok 2018 bol, z hľadiska projektov podporených z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia (FPU), pre Banícke múzeum v Rožňave veľmi úspešný. V oblasti ochrany zbierkových predmetov, objektov múzea, ktoré patria medzi národné kultúrne pamiatky, ako aj ochrany zamestnancov a návštevníkov, boli v roku 2018 podporené tri projekty (Nedáme si spapať zbierky! III., Strážne oči a Nekazme si dojem) z verejných zdrojov FPU celkovou sumou 8 910 €.

Projekt Nedajme si spapať zbierky! III. je projekt zameraný na ochranu zbierkových predmetov uložených v jednotlivých expozíciách ako sú Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,  Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár a v depozitároch v počte cca 13 000 kusov. Realizácia ochrany spočíva v zamorení priestoru plynom, ktorý hubí škodcov – od hmyzu až po hlodavce. Nakoľko samotný proces sa musí realizovať za optimálnych klimatických podmienok, aby bol plyn čo najviac účinný, projekt sa realizoval na prelome augusta a septembra 2018. Výška podpory projektu bola vo výške 2 641 EUR a 5 %-né spolufinancovanie zo strany múzea bolo vo výške 139 EUR.

Ďalším dôležitým projektom bol projekt Strážne oči, ktorý riešil inštaláciu kamerového systému na objektoch Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár, Expozícia baníctva a hutníctva Gemera a Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí – nádvorie Zážitkového centra Sentinel. Budova historickej expozície bola zvonku dlhé roky devastovaná vandalmi, pouličnými umelcami a zlodejmi farebných kovov. Pevne dúfame, že daná investícia ich už odradí od ďalšieho vedomého pustošenia národnej kultúrnej pamiatky. Celková výška podpory projektu zo strany FPU boli 4 237,00 EUR, pričom múzeum spolufinancovalo projekt vo výške 223,00 EUR.

Projekt Nekazme si dojem! Bol zameraný na inštaláciu závesného systému v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí. V obrazárni od roku 2016, kedy prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie a vymaľovanie výstavných priestorov, múzeum každý rok inštaluje sezónne výstavy. Žiaľ už po dvoch sezónach sú steny plné dier po klincoch – preto sme sa rozhodli pre závesný systém Cliprail PRO, ktorý umožňuje zavesenie aj ťažších obrazov do 45 kg na bežný meter. Tým sa predíde zbytočnému poškodzovaniu vnútorných stien národnej kultúrnej pamiatky ako aj vystavovaných obrazov. Inštalácia závesného systému v obrazárni sa uskutočnila vo vlastnej réžii v novembri až po ukončení sezónnej výstavy. Fond na podporu umenia nám na realizáciu infraštruktúrneho projektu v obrazárni prispel sumou 2 032,00 EUR a spolufinancovanie múzea činila čiastka 107,00 EUR.

Gejza Hermélyi

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť