Jednou zo stálych expozícií Baníckeho múzea v Rožňave je Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, zameraná predovšetkým na prezentáciu živej a neživej prírody Národného parku Slovenský kras a jaskyniarstva. Jaskyne predmetného územia boli v roku 1995 zaradené do svetového prírodného dedičstva Unesco.

V expozícii sa nachádza množstvo kvalitných preparátov živočíchov, rozdelených podľa biotopov (fauna tečúcich a stojacích vôd, biotop kultúrnej stepi, biotop intravilánov miest a dedín, lesné biocenózy, fauna škrapových polí). Napriek tomu, že prírodovedná expozícia je našou najstaršou, preparáty sú vo veľmi dobrom technickom stave. Expozíciu navštevujú turisti z domova i zo zahraničia a je veľmi obľúbená u žiakov a študentov základných a stredných škôl, aj zo susedných okresov. Často ju navštevujú aj žiaci materských škôl.

V súčasnosti, keď sa všeobecne v múzeách preferuje a aj presadzuje interaktivita, sme radi, že vďaka realizovanému projektu Nielen vidieť, ale aj počuť, máme možnosť predstaviť návštevníkom počas prehliadky i hlasy rôznych živočíchov. Okrem lesnej zveri sú tu prezentované rôzne druhy vtákov, známych i menej známych. Vo Volovských vrchoch sa nachádza najväčšie Chránené vtáčie územie v rámci Natura 2000 na Slovensku. Neďaleko Rožňavy pôsobí ornitologický stacionár na území Drienovskej mokrade. Tieto skutočnosti môžu tiež prispieť k zvýšenému záujmu mladých ľudí o ochranu tejto v súčasnosti zraniteľnej časti našej prírody.

V expozícii sú vitríny s exponátmi zvierat  doplnené interaktívnym zvukovým prvkom vo forme panelu s tlačidlami. Panel  obsahuje vybrané názvy zvierat, ktoré sa nachádzajú vo vitríne. Po stlačení tlačidla sa toto rozsvieti a spustí sa 5-10s zvukový záznam obsahujúci autentický zvuk zvieraťa. Ak sa počas prehrávania zvuku stlačí iné tlačidlo, prehrávaný zvuk sa zastaví a spustí sa novozvolený. Jedno stanovisko, nachádzajúce sa vo vstupnej miestnosti, je napojené na pohybový senzor, ktorý sa spustí pri prítomnosti návštevníkov v priestore. Touto inováciou sa prírodovedná expozícia ešte viac zatraktívnila a v rámci interaktivity spĺňa požiadavky súčasnej doby. Veríme, že to návštevníci ocenia a návštevnosť expozície sa zvýši.

Projekt Nielen vidieť, ale aj počuť, podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 3 000 eur, pričom  spoluúčasť bola 340 eur.

Garant projektu: Gabriela Kolesárová, odborná pracovníčka BM, kurátorka fondu Príroda.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia