Svetový deň vody

22. marca oslávime Svetový deň vody, ktorý je venovaný drahocennej tekutine – vode, ako neodmysliteľnej zložke života na našej planéte. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2019 je „ Nenechať nikoho bokom “. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv.

Pri príležitosti tohto dňa budú v dňoch 18. až 22. marca 2019 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8.00 do 14.00 hod. záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody, ako aj odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s pitnou vodou.

 

Ing. Jana Hricková
RÚVZ so sídlom v Rožňave

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť