VIII. ročník celonárodnej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

Od roku 2005 sa na Slovensku na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie stredoeurópskym a východoeurópskym krajinám uskutočňuje v nepárnom roku kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelého obyvateľstva.

Cieľom kampane je popri organizovaní súťaže aj široká propagácia vykonávania pohybu pre zdravie a vytváranie partnerstiev pre zlepšovanie možností pre rekreačné športovanie obyvateľstva. Kampaň sa bude konať v termíne od 25. marca 2019 do 16. júna 2019 pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SLS). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici je aj v roku 2019 celoslovenským garantom tejto kampane.

Podľa poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ je pre účastníkov kampane motiváciou najmä zlepšenie svojho zdravia a účasť v súťaži o hodnotné ceny (v r. 2019 sú hlavnými sponzormi Hotel & Spa Resort Kaskády, Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a.s., Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o., Penzión Šindlovec, Aquathermal Senec a.s., Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Wörwag Pharma, VÚC BB).

Ak sa rozhodnete do kampane zapojiť, dôsledne vyplňte účastnícky list. Získate ho v prílohe tejto informácie, na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR, alebo na webových stránkach www.vzbb.sk a  www.ruvzrv.sk . Vyplnený účastnícky list po skončení Vašej účasti v súťaži odovzdajte na RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, č. dverí 136, alebo ho pošlite poštou, či e-mailom preskenovaný z oboch strán na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.

 

Podľa podkladov z RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici spracovala:
Mgr. Silvia Lengová
oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
RÚVZ so sídlom v Rožňave

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť