Úprava priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch

Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 24.10.2018 Ministerstvo financií SR poskytlo mestu
Rožňava účelovú dotáciu v sume 50.000,- EUR na akciu: Úprava priestranstva pred Fontánou pri
baníckych kahancoch.
Po procese verejného obstarávania hneď ako to umožňovali poveternostné podmienky začali
práce na výmene dlažby, ktoré realizovali Technické služby mesta Rožňava.
Ku koncu marca 2019 bola celá výmena dlažby zrealizovaná. Celková výška nákladov bola
63.734,29 EUR. Mesto uhradilo z vlastných zdrojov 13.734,29 EUR.

     Detské ihrisko Radosť na ulici Pionierov

Začiatkom roka 2018 sa mesto Rožňava zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
z úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. S našou žiadosťou sme boli úspešní
a získali sme dotáciu vo výške 9.500,- EUR. Z týchto zdrojov a z vlastných zdrojov mesta sa zrealizovali
úpravy povrchu a dokúpil sa detský mobiliár. Práce boli ukončené k začiatku apríla. Realizovala ich
firma FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. z Myjavy, ktorá bola víťazom verejného obstarávania na túto akciu.

     Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku ZŠ Zlatá v Rožňave

Z tých istých zdrojov ako detské ihrisko sme obdržali aj dotáciu na výmenu povrchu na
multifunkčnom ihrisku v areály Základnej školy na Zlatej ul. v Rožňave vo výške 10.500,- EUR. Výmena
povrchu bola zrealizovaná koncom marca 2019 firmou CENTAURY Plus s.r.o. z Banskej Bystrice.
Celkové náklady na túto akciu boli 16 145,90, mesto prispelo spolufinancovaním vo výške 5.600,-
EUR.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia