Výstava o banskom meračstve je otvorená!

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
otvorilo vo štvrtok 25.4.2019 výstavu pod názvom Ako sa mapovalo v baníctve, ktorú
prichystalo v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Slovenským banským archívom.

Po úvodnom slove riaditeľa P. Lackaniča a príhovore kurátorky výstavy M.
Szombathyovej, zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, si prítomní mohli
pozrieť jedinečnú výstavu, ktorá prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne
patenty vo výrobe meračských pomôcok a prístrojov.

Výstava potrvá do 31. júla 2019 a budete si ju môcť vychutnať v Galérii Baníckeho
múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25. Projekt je realizovaný s finančnou podporou
Environmentálneho fondu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Email: info@banmuz.sk
Tel: +421 940 108 384

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť