Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo
pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť na jedinečné podujatie s názvom Deň Zeme, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch od 26. do 29. apríla v Zážitkovom centre Sentinel.

Malí návštevníci po prehliadke Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,
absolvovali množstvo súťaží ako napríklad zábavná hra s tajomnou škatuľou plnej odpadov, vďaka
ktorej sa deti rýchlo naučili ako separovať správne odpad. K úspešnému výsledku napomohla
prednáška na túto tému, ktorú si vypočuli ešte pred samotnou súťažou. Okrem súťaží a prednášok ich
čakali aj malé tvorivé dielne, kde si mohli vyrobiť domáce zvieratká z papiera pomocou techniky
origami.

O úspechu tohto jedinečného podujatia s bohatým programom svedčí aj účasť takmer 200
návštevníkov, ktorí odchádzali nielen s úsmevom na perách, ale aj s novými a dôležitými
vedomosťami o ochrane životného prostredia.

Kontakt: Róbert Šimko, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
info@banmuz.sk
Mob.: 0940108384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31
048 01  Rožňava
www.banmuz.sk

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť