V dňoch 17. a 18. mája 2019 sa Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, zapojilo do medzinárodného projektu s názvom Noc múzeí a galérií 2019.

Prvý deň pod názvom Múzejný RETRO deň bol určený pre žiakov materských a základných škôl, pre
ktorých v areáli Zážitkového centra SENTINEL múzeum prichystalo množstvo aktivít a lákavých atrakcií
na tému života v socializme, ako napríklad jazda banským vláčikom, skúšanie CO masiek, skákanie na
gume, cvičenie spartakiády, prehliadka expozícii, ale aj ďalšie stanovištia, ktoré múzeum prichystalo v
spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského, Strednou zdravotníckou školou,
Olympijským klubom Gemer a Mestom Rožňava. Na najmenších návštevníkov po absolvovaní
všetkých aktivít a stanovíšť čakala chutná cukrová vata, ktorú pre podujatie zabezpečil primátor Mesta
Rožňava, Michal Domik. S pitným režimom pre viac ako 600 účastníkov zase vypomohla
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá v areáli pristavila cisternu s pitnou vodou.
„Pre našich návštevníkov sme mali v rámci zaujímavého programu pripravené obľúbené tvorivé dielne,
na ktorých si mohli vlastnoručne zhotoviť lampióny. Úspech u žiakov mali aj prednášky na tému
československých spartakiád, slávenia 1. mája a hračiek v socializme, čo dokazuje záujem najmladšej
generácie o toto historické obdobie“ dodal Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.

Vo večerných a nočných hodinách nasledujúceho dňa prebiehalo samotné podujatie Noc múzeí a galérií
2019, a to vo všetkých prevádzkach Baníckeho múzea v Rožňave, ktoré boli pre túto príležitosť otvorené
v čase 17:00 – 23:00 hod. Netradičné otváracie hodiny, bohatá ponuka ako aj tajomná nočná atmosféra
prilákali do múzea takmer tri stovky návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť spolu vo všetkých 4
prevádzkach – 5 expozícií a 4 výstavy.
Počas dvoch dní sa na obidvoch akciách celkovo zúčastnila necelá tisícka návštevníkov, čo svedčí o
narastajúcej popularite tohto tradičného podujatia a Baníckeho múzea v Rožňave u verejnosti.

Kontakt: Róbert Šimko, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
info@banmuz.sk
Mob.: 0940108384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31
048 01  Rožňava
www.banmuz.sk

 

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť