Andrássyho obrazáreň otvorila svoje brány

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvorilo
v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí dňa 9. mája 2019 o 16.00 hod. vernisážou
výstavu ĽUDOVÍT FELD. Napriek veľmi nepríjemnému, studenému a upršanému počasiu otvorenie
výstavy oslovilo mnohých (cca 70 osôb), nielen z obce Krásnohorské Podhradie, ale aj z Rožňavy a
okolia.

Vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Pavol Lackanič. Príspevok o osobe
Ľudovíta Felda a jeho tvorbe predniesol kurátor výstavy Mgr. Michal Štofa, odborný pracovník
Východoslovenskej galérie. Vo svojom vystúpení charakterizoval osobnosť autora a jeho diela
prezentované na výstave. V roku 2016 Východoslovenská galéria pripravila rozsiahlu výstavu k 25.
výročiu úmrtia autora, kde bolo prezentovaných okolo 150 jeho prác. V Andrássyho obrazárni je
prezentovaných 44 diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené jeho prácami v správe
Baníckeho múzea v Rožňave v počte 9 ks. Jedná sa väčšinou o grafiky a akvarely. Vernisáž
pokračovala príhovorom Mgr. Evy Lázárovej – kurátorky fondu výtvarného umenia Baníckeho múzea
v Rožňave. Vo svojom vystúpení pripomenula, že Ľudovít Feld sa v 70. rokoch 20. storočia často
zdržiaval v obci Krásnohorské Podhradie viacero týždňov, vyhľadával zaujímavé témy k svojim
dielam a samozrejme často maľoval z rôznych pozícií dominantu obce hrad Krásnu Hôrku. Niekoľko
týždňov prebýval na súkromí u pani Margity Mogyorósiovej, ktorej dcéra Gréta sa zúčastnila
vernisáže. Slávnostný akt vernisáže ukončilo vystúpenie Árpáda Farkaša, ktorý zahral dve klavírne
skladby.

Plánované sprievodné podujatia k výstave:

– Odborná prednáška s prezentáciou kurátora výstavy Mgr. Michala Štofu – jún 2019
– Prednáška o koncentračnom tábore Auschwitz PhDr. Andrey Ševčovičovej – 31.05.2019
– Premietanie dokumentárneho filmu o Ľ. Feldovi pod názvom ŠTETCOM A PEROM
PÍSANÉ z roku 1979 – september 2019

Presné termíny podujatí budú zverejnené na webstránke Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstavu je možné navštíviť do 29.9.2019 počas otváracích hodín: Streda – Nedeľa 13:00 – 17:00 hod.

Mgr. Eva Lázárová

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť