Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243, 04801 Rožňava

Vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočných vozidiel.

1. Terénne vozidlo – Suzuky Grand Vitara 2.0 VX
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ) : 2005
Zdvihový objem valcov motora : 1995 cm3
Max. Výkon motora : 94 kw
Predpísané palivo : benzín
vyhlasovacia cena : 1500,- € s DPH

2. Skriňová AVIA A 31 N SPOM
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ) : 1990
Zdvihový objem valcov motora : 3596 cm3
Max. Výkon motora : 60 kw
Predpísané palivo : nafta
vyhlasovacia cena : 500, – € s DPH

Ceny sú stanovené na základe súdnoznaleckého posudku .
Vozidlá majú platnú technickú a emisnú kontrolu.
Úspešným víťazom bude záujemca s najvyššou cenovou ponukou.
Súťaž začína dňom uverejnenia na vývesnej tabuli mesta Rožňava a cennové ponuky
je nutné doručiť do 10.7.2019 do 14.00 hod . na adresu vyhlasovateľa. Jednotlivé
ponuky budú vyhodnotené komisiou do 12.7.2019. Otvárania obálok sa môžu
zúčastniť súťažiaci a aj ostatná verejnosť.
Prípadní záujemcovia si obhliadku vozidiel môžu dohodnúť na telefónnom čísle :
058/7343211 .

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť