Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v tomto roku rozhodlo preskúmať a prezentovať verejnosti súčasnosť rožňavského divadelníctva. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.

 

V tomto roku si pripomíname dvojité jubileum slovenského divadla, a to 100. výročie založenia Slovenského národného divadla  (1. marec 1920) a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, v Liptovskom Mikuláši (22. august 1830). Okrem toho, Rožňava má z ochotníckeho aj profesionálneho hľadiska rovnako bohatú divadelnú minulosť ako aj súčasnosť.

 

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia začalo župné múzeum od mája riešiť projekt s názvom Divadelná Rožňava – múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia. Pri implementácii projektu sleduje predovšetkým výchovno-vzdelávací charakter, a z tohto dôvodu pristúpilo múzeum k téme z múzejno-pedagogického hľadiska.

 

Keďže vo fonde múzea sa nachádza pomerne málo materiálu k tejto téme, rozhodli sme sa aplikovať výskum za využitia oral history, čiže živých rozhovorov so žijúcimi pamätníkmi, hercami a divadelníkmi z rôznych oblastí divadelníctva. Aby bolo naše snaženie presvedčivé, vytvorili sme spoluprácu s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava. Spoločné plány a zámery sme zapečatili začiatkom mája podpísaním zmluvy medzi spomínanými inštitúciami. Zo strany gymnázia zmluvu podpísala riaditeľka inštitúcie PaedDr. Katarína Adamková a za Banícke múzeum v Rožňave riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič,“ informovala Mgr. Gabriela Badin, zodpovedná osoba za realizáciu projektu Divadelná Rožňava

 

V rámci spolupráce boli ešte v máji vytvorené pracovné skupiny študentov z ročníkov I.A, I.D, II. A, II. B, II. D, kvinta a sexta, ktoré odborne zaškolila, viedla a pre túto formu bádania pripravila profesorka PaedDr. Gabriela Görgeyová. Práca so študentmi ako aj samotná práca študentov však nebola jednoduchá. Žiaľ, „korona kríza“ nedovoľovala pôvodne plánované osobné stretnutia a priame kontakty. Celá príprava a priebeh výskumu prebiehal on-line formou. Profesorka Görgeyová zvolila pre študentov nový spôsob získavania informácií. Skupiny študentov kontaktovali divadelných predstaviteľov prostredníctvom e-mailov, video rozhovorov a telefonických rozhovorov. Získané informácie spracovali v elektronickej forme do PP prezentácií. Študenti okrem výskumu ešte pripravujú aj kostým a sériu fotografií z druhotných materiálov, ktoré budú prezentované na výstave k projektu Divadelná Rožňava. Spomínanými činnosťami bola úspešne ukončená prvá fáza projektu Divadelná Rožňava.

 

Spolupráca Baníckeho múzea v Rožňave s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava trvá naďalej a do druhej fázy realizácie projektu vstupuje múzeum aj s ďalšími inštitúciami, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, a to Bábkové divadlo v Košiciach a Divadlo Thália – Thália Színház. Ďalšími zapojenými organizáciami je  Divadlo Actores, Divadlo rozprávok Rožňava – Meseszínház Rozsnyó, Divadlo Theátrum Rožňava, Mesto Rožňava a OZ Pre partnerské mestá Rožňavy. Výsledkom tejto spolupráce budú výstavy, divadelné a bábkové workshopy, metodický deň pre pedagógov a odborných zamestnancov kultúrnych a sociálnych zariadení, ako aj živé besedy s hercami a pamätníkmi. Viac informácií nájdete na webovej stránke múzea, www.banmuz.sk.

 

Projekt z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia