Vzdelávanie bude na stredných školách do konca júna prebiehať dištančnou formou, v posledný júnový deň si prevezmú vysvedčenia

 

V zmysle vyhlásenia ministra školstva  o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti Košický samosprávny kraj už v tomto školskom roku neotvorí stredné školy, ktorých je zriaďovateľom. Na všetkých 64 župných stredných školách bude vzdelávanie do konca júna prebiehať dištančnou formou. „Čo sa týka ochrany zdravia našich žiakov, v tomto sme od začiatku nastavili pravidlá prísnejšie ako štát. Spolu s bratislavskou župou sme ako prví zatvorili naše stredné školy. Tieto opatrenia sa ukázali ako správne, v rámci nášho kraja sme prvú vlnu pandémie zvládli výborne. Ochrana verejného zdravia je pre nás stále prioritou. Nakoľko v druhej polovici júna už učitelia zvykli uzatvárať známky, konali sa klasifikačné porady, zasadali predmetové komisie a záver mesiaca tradične patril školským výletom alebo branným cvičeniam, rozhodli sme sa, že vyučovanie už v tomto školskom roku na našich stredných školách neobnovíme,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 

Školy budú pre žiakov otvorené iba 30. júna, kedy si prídu po koncoročné vysvedčenia. Tradičný kultúrny program spojený s koncom školského roka sa však na školských dvoroch a v telocvičniach konať nebude. Košický samosprávny kraj zároveň 30. júna posilní prímestskú autobusovú dopravu, a to v ranných a dopoludňajších časoch, kedy budú žiaci dochádzať do škôl. Školské učebnice odovzdajú študenti až na začiatku nového školského roka, v septembri. „Vzhľadom na to, že vyučovanie už v tomto školskom roku na župných školách neobnovíme, zatvorené ostávajú aj školské internáty a jedálne,“ dodal Trnka. Ak si žiaci budú chcieť v priebehu júna vyzdvihnúť v školách alebo v školských zariadeniach osobné veci, bude to možné, ak sa ohlásia vopred a budú dodržiavať hygienické opatrenia.

 

Vyučovanie na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je prerušené od 9. marca. Od 16. marca bol výchovno-vzdelávací proces prerušený plošne ministerstvom školstva.


JUDr. Anna Terezková
Vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK
Košický samosprávny kraj

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť