Výzva

na predkladanie návrhov ocenení

 

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2020,

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2020,

  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

 

Vážení občania,

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo 32/2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.

 

Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.

 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2020. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2021.

 

Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2020.

predpísané tlačivo – stiahnuť

 

  • poštou na adresu:

 

Mestský úrad
Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

 

  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk 
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 

 

          Michal Domik  v.r.
primátor mesta

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia