Výzva na predloženie návrhov

     Najvyššie mestské ocenenia v roku 2021:

 

    CENA   MESTA  ROŽŇAVA

 

ČESTNÉ  OBČIANSTVO  MESTA  ROŽŇAVA

 

 

Vážení občania,

 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 153/2017 zo dňa 28.9.2017 boli schválené zmeny a doplnenie Štatútu mesta Rožňava.  Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. februára pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.

 

V zmysle § 42 a § 43 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:

 

Ocenenie Cena mesta Rožňava

sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 

Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava

sa udeľuje osobám:

  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

 

Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 31. októbra 2020

predpísané tlačivo – stiahnuť

 

  • poštou na adresu:

Mestský úrad
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

 

  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk

 

  • osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 

Michal  D o m i k   v.r.
primátor mesta

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia