Výzva

na predkladanie návrhov ocenení

 

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022,

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022,

  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

 

Vážení občania,

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 32/2019 zo dňa 28. 2. 2019 schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu, v mesiaci február   súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení v rámci Dní mesta Rožňava, ktoré sa konajú  pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.

 

Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch, alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri.

 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2022. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení  na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci február  2023.

 

Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 30. novembra 2022.

 

  • poštou na adresu:

 

Mestský úrad

Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

 

  • mailom na adresu: erika.svedova@roznava.sk

 

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 

 

 

 

 

 

           Michal Domik v.r.

                                                                                                                       primátor mesta

 

Príloha – formulár návrhu na ocenenia najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia